domingo, outubro 18, 2015

SOLTAS DA FEIRA DE CASTRO

.
A FEIRA DE CASTRO ESTÁ A BOMBAR ,APESAR
DA CHUVA, APROVEITANDO AS ABERTAS, EN-
CONTAM-SE OS AMIGOS, RENOVAM-SE AS AMI-
ZADES, A APROVEITAM-SE AS PECHINCHAS...


NA PRIMEIRA NOITE


O CINETEATRO ENCHEU NOS 2 CONCERTOS